Home / Tin tức hoạt động / Tiếp nhận hồ sơ sinh hoạt Đoàn và giới thiệu hồ sơ sinh hoạt Đảng

Tiếp nhận hồ sơ sinh hoạt Đoàn và giới thiệu hồ sơ sinh hoạt Đảng

Tiếp nhận hồ sơ sinh hoạt Đoàn và giới thiệu hồ sơ sinh hoạt Đảng ‼️‼️‼️– Thời gian: Trước ngày 30/09/2022.- Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội.- Hình thức thực hiện: 👉 Đối với Đoàn viên nộp: Sổ đoàn viên.👉Đối với Cảm tình Đảng nộp: Sổ đoàn viên và Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Cảm tình Đảng.👉 Đối với Đảng viên nộp: Sổ đoàn viên, hồ sơ Đảng (theo quy định), Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Đảng viên mới (nếu có).Truy cập nhóm để thực hiện theo hướng dẫn https://zalo.me/g/jwrles056 * Lưu ý: Các trường hợp khác (mất sổ đoàn, chưa rõ nơi chuyển sinh hoạt…) hoặc có thắc mắc, vui lòng trực tiếp liên hệ Văn phòng Đoàn – Hội để được hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.