Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Danh sách vào vòng chung kết Cuộc thi “THỢ HÀN TAY NGHỀ GIỎI” – Hội thi học thuật, năm học 2018 – 2019

Danh sách vào vòng chung kết Cuộc thi “THỢ HÀN TAY NGHỀ GIỎI” – Hội thi học thuật, năm học 2018 – 2019

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết Cuộc thi “Thợ Hàn tay nghề giỏi” – Hội thi học thuật, năm học 2018 – 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.