Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / Thông báo giới thiệu các tập thể, cá nhân xét giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

Thông báo giới thiệu các tập thể, cá nhân xét giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

- Thông báo: 716tbtv-Giai thuong Vu A Dinh 2019
- Biểu mẫu: Kem 716tbtv-Mau thanh tich Vu A Dinh
- Thông tin liên hệ: Văn phòng Đoàn - Hội (Sảnh Hội trường H) -  (028) 22 158 649

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.