Home / Chưa được phân loại (page 3)

Chưa được phân loại

TB 23 – V/v Tổ chức Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017 – 2018 và Hội thi Cán bộ Đoàn – Hội giỏi, chủ đề “Những người truyền lửa”

HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI GIỎI VÀ HỘI TRẠI TRẢI NGHIỆM: Thời gian: Từ ngày 25/11/2017 đến ngày 17/12/2017 Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng: Cán bộ Đoàn, cán bộ Hội thuộc Liên Chi đoàn khoa, Liên chi hội khoa, Chi đoàn, Chi hội và …

Read More »