Home / Tin tức hoạt động (page 36)

Tin tức hoạt động

Thông báo Tuyển tình nguyện viên cho chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 43 – năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh (SSEAYP 2016)

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) là một chương trình hợp tác giữa Chính phủ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Nhật Bản với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu …

Read More »