Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / TB 21 – V/v tổ chức lớp “Tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” năm học 2017 – 2018

TB 21 – V/v tổ chức lớp “Tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” năm học 2017 – 2018

Capture

1. Thời gian – Hình thức:

– Gồm 04 đợt: Từ ngày 01 đến ngày 20, các tháng 12/2017, 01/2018 và 02/2018: thanh niên tự nghiên cứu 03 nội dung (TAI LIEU LOP CAM TINH DOAN) và thực hiện nội dung sau:

+ Phần thi trực tuyến, truy cập PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

+ Phần thi tự luận (12. TB 21-LOP TIM HIEU VE DOAN).

– Sau khi công bố kết quả của 50 bài viết tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (đạt từ 05 điểm trở lên), thanh niên tập trung để thực hiện hồ sơ kết nạp Đoàn và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

2. Đối tượng: Thanh niên ưu tú, có phẩm chất chính trị, có bản lĩnh vững vàng và tự nguyện gia nhập vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Nội dung: Thanh niên tự nghiên cứu các chuyên đề sau (TAI LIEU LOP CAM TINH DOAN)

– Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Phấn đấu trở thành người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.