Home / Thông báo Đoàn Thanh niên / TB 31 – LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 02, NĂM HỌC 2017 – 2018

TB 31 – LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 02, NĂM HỌC 2017 – 2018

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  1. Đối tượng: Tất cả các bạn học sinh, sinh viên đang học tập hệ chính quy thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, là thanh niên ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  2. Điều kiện để được kết nạp Đoàn viên mới:

– Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập tại hệ chính quy thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, có điểm trung bình học tập trung bình học kỳ gần nhất đạt từ trung bình trở lên (5.0), được một đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 03 tháng giới thiệu vào Đoàn và được Hội nghị Chi Đoàn họp xét thông qua;

– Là Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể lớp/khoa/trường, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Tham gia học Lớp “Tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” xuyên suốt, làm bài thu hoạch và đạt kết quả theo yêu cầu.

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG LỚP HỌC “TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”

  1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 17/3/2018 (Thứ 7).

– Địa điểm: Có thông báo sau (niêm yết tại VP Đoàn lúc 15h00 ngày 15/3/2018).

– Số lượng: 200 học sinh, sinh viên (50 người/lớp).

  1. Nội dung chi tiết lớp học:

– Một số vấn đề cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Tìm hiểu về hoạt động ĐTN-HSV Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

– Hướng dẫn thủ tục kết nạp đoàn viên và đánh giá xếp loại Đoàn viên hằng năm.

 * Lưu ý: Các Chi Đoàn, Liên Chi đoàn khoa tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên là thanh niên ưu tú tham gia Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2017 – 2018 (theo biểu mẫu đính kèm, có chữ kí xác nhận đăng kí của từng sinh viên) và gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn trường, đồng thời gửi tập tin qua địa chỉ hộp thư điện tử doanthanhnien@tdc.edu.vn trước 15h00 ngày 14/3/2018.

BIỂU MẪU TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB 31-LOP TIM HIEU VE DOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.